Alkoholpolitik

NBK's Alkoholpolitik

Nørager Boldklubs holdning er, at idræt og alkohol ikke hører sammen og klubben har i den forbindelse vedtaget følgende politik:

  • Børn og unge under 18 år må ikke drikke alkohol i forbindelse med træning, kampe eller stævner, hverken i ind- eller udland.
  • Trænere og ledere må ikke møde op til kamp eller træning i alkoholpåvirket tilstand.
  • Trænere og ledere må ikke drikke alkohol, når de er ansvarlige for børn.
  • Trænere har ret til at bortvise berusede tilskuere/forældre, der under kampe eller træning virker generende, på omgivelserne.
  • Alkoholpolitikkens regler er også gældende for alle andre former for rusmidler og euforiserende stoffer, som f.eks. hash, ecstasy, kokain m.m.
  • NBK forventer, at klubbens ledere, medlemmer og forældre erkender, at alle har et ansvar for at foreningens alkoholpolitik efterleves.
  • Hvis en leder, træner, instruktør, medlem eller forældre observerer, at en tillidsperson eller anden person med tilknytning til NBK, handler i strid med foreningens alkoholpolitik, er det foreningens håb og forventning, at vedkommende vil meddele sin viden videre til bestyrelsen, så denne kan handle i overensstemmelse med foreningens alkoholpolitik.
  • Alle sager omhandlende alkoholproblemer behandles fortroligt på bestyrelsesniveau og alle handlinger og beslutninger i den forbindelse træffes helt og holdent af bestyrelsen.

Ændringer af ovenstående alkoholpolitik kan kun besluttes af bestyrelsen.